Join Us

We are always looking for motivated Postdocs, Ph.D., and undergraduate students. If you are interested please contact Przemyslaw. There are a number of external funding sources for potential candidates:

  • POLONEZ BIS postdoctoral fellowship program from the National Science Centre
  • PASIFIC postdoctoral fellowship program from the Polish Academy of Sciences.
  • ULAM postdoctoral fellowship program from the National Agency for Academic Exchange.
  • Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowship from the European Commission.

Undergraduate Projects/Projekty Studenckie

Undergraduate students from all Polish universities, as well as exchange students from abroad, are always welcome to apply to pursue their summer or MSc projects in our group. For more information about potential project topics please get in touch Przemyslaw.

Zapraszamy studentów ze wszystkich uczelni w Polsce do aplikowania do naszego zespołu. Dajemy wiele możliwości wykonania ciekawych projektów letnich lub magisterskich w młodym i energicznym zespole. Po więcej informacji i tematy potencjalnych projektów proszę się kontaktować z Przemysławem.